ณัฐกรุ๊ป เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี
 
บริษัทในเครือ ณัฐกรุ๊ป
 
1.หจก.ณัฐมอเตอร์เซลล์ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่มีสาขามากถึง 27 สาขาครอบคลุมจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
 
2.NISSAN NAT AUTOCAR ตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ Nissan มีสาขา 3 สาขาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย สาขาสี่แยกสามพร้าว และสาขาบ้านจั่น
 
3.NAT BIG BIKE ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ สาขาอุดรธานี และสาขาขอนแก่น
 
4.BMW NAT BAVARIAN ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐาน BMW เจ้าแรกในภาคอีสานตอนบน ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคอีสาน
 
5.CUB HOUSE ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานรถจักรยานยนต์ Honda Super Cub และ Honda Monkey
 

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัส
 • สวัดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน/เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • สวัสดิการเงินกู้
 • ปรับเงินประจำปี
 • ค่าเดินทาง
 • เงินช่วยเหลือค่าทำขวัญบุตร งานมงคลสมรสฯลฯ
 • อื่นๆ

ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง ได้ที่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 15 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • 1. ดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ค้างชำระ 4 งวดขึ้นไป โดย การแบ่งงานและติดตามงานจากพนักงานในความรับผิดชอบรายวัน
 • 2. บังคับใช้กระบวนการทางกฎหมายกับลูกหนี้เพื่อเรียกเก็บยอดค้างชำระ
 • 3. รับผิดชอบงานยึดรถดูแลสต็อกและกำหนดราคาขายประมูลมือสอง
 • 4. รับผิดชอบงานเคลมสินไหมกรณีรถมีประกัน
 • 5. ควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดจนดูแลสินทรัพย์ภายในแผนก
 • 6. จัดทำรายงานในความรับผิดชอบทั้งหมดนำเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายเช่าซื้อและ พรบ. ติดตามทวงหนี้
 5. มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 6. มีประสบการณ์ในงานด้านเร่งรัดหรืองานกฎหมายอย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดงาน

 • 1. บริหารจัดการงานด้านศูนย์บริการรถยนต์ และแผนกอะไหล่รถยนต์
 • 2. กำกับ ควบคุมการบริหารงานศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • 3. ควบคุมดูแลการตรวจสอบงานอะไหล่ งานเคลม งานซ่อม เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์บริการรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. มีภาวะการเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการทีมด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์การพิจารณาสินเชื่อ และการติดตามเร่งรัดหนี้สินให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การจัดการ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อและการเร่งรัดหนี้สิน อย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดงาน

 • 1.จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วน Event, Activities
 • 2.จัดทำแผนการตลาดประจำปีในส่วน Event, Activities
 • 3.ประสานงานกับ Agency เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
 • 4.ดูแลการจัดงาน Event และงานออกบูธต่างๆ
 • 5.จัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
 • 6.ตรวจสอบการออกแบบป้ายโฆษณาของกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • 1.วางแผนงานด้านการตลาดของบริษัท พัฒนาระบบงานและทีมงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 • 2.วางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงช่วงเทศกาลต่างๆ
 • 3.วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ คู่แข่งขัน และโอกาสทางการตลาดใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดงาน

 • 1.งานธุรการ งานเอกสารต่างๆ ของส่วนงานขาย
 • 2.ติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสาร การเดินเอกสาร
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียดงาน
 • 1. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานขาย การตลาด
 • 2. งานส่งเสริมการขาย
 • 3. สรุปรายงานวิเคราะห์ยอดขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 4. มีใจรักงานบริการ
 5. มีความอดทนสูง
 6. มีประสบการณ์ด้านงานขายพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • – ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม การบริการประจำสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีใจรักการบริการ
 4. มีภูมิลำเนาใกล้พื้นที่สาขาที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • วางแผน ควบคุม ติดตาม และบริหารงานจัดการการให้บริการภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหาร, ช่างยนต์,วิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์บริการรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน
 • 1. วางแผน และดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • 2. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 3. ดำเนินการเพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และทักษะด้านการขาย
 3. มีความรู้ด้านสินค้าและมาตรฐานการให้บริการ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียดงาน
 • วางแผน ควบคุม ติดตาม และบริหารงานจัดการการให้บริการภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างยนต์, วิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการ หรือผู้จัดการศูนย์บริการอย่างน้อย 2-3 ปี
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบงานขาย และบริการลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. ปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอผลิตภัณฑ์
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ
 5. มีจิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 6. ทำงานเป็นทีมได้ดี
 7. มีความรู้เกี่ยวกับการขาย มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์
 8. มีประสบการณ์การด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ งานด้านการขาย
 • 1. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • 2. เป็นผู้ที่สามารถจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการตลาด และแผนกิจกรรมประจำปีได้
 • 3. เป็นผู้ที่มีความรอบคอบในการวิเคราะห์ พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 • 4. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • 5.แสวงหาความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่าย
 • 6.มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • 7.มีทักษะการสื่อสารที่ดีและรักในงานบริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ประสบการณ์การทำงานสามารถนับรวมระยะเวลาของแต่ละองค์กรหรือบริษัทได้
 5. หากมีความรู้ทางด้านรถยนต์นิสสัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • บริหารงานทั้งระบบ วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบสูง
 4. สามารถบริหารจัดการงานภายในหน่วยงานได้ทุกด้าน
 5. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 6. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานขายรถยนต์อย่างน้อง 3 ปี
รายละเอียดงาน
 • 1.ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • 2.มอบหมาย ติดตาม และสนับสนุนให้การขายเป็นไปตามแผน
 • 3.ตรวจสอบ แก้ไขและให้คำแนะนำในการวางแผนการขายของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 4.จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหาร การตลาด การขาย หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการ หรือผู้จัดการขาย อย่างน้อย 2 ปี
 5. มีภาวะการเป็นผู้นำ
 6. สามารถจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการตลาด และแผนกิจกรรมประจำปีได้

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ณัฐ กรุ๊ป จำกัด
200/2 ม.4
ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 088-557-9420, 098-586-6387,042-348-000
แฟกซ์: 042-348-000
เว็บไซต์: www.natmotorsales.co.th

แผนที่ออนไลน์