พารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟ ใกล้ไกลก็ส่งไปถึง

          เคยเป็นกันหรือไม่ครับ ที่วันหยุดอยากไปเที่ยวต่างจังหวัด และก็แพลนว่าอยากพารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปขับเล่นด้วย แต่ก็ติดตรงที่ไม่สะดวกที่จะขับไปด้วยตัวเอง หรืออยากจะส่งรถคันเก่งของเราไปให้ญาติพี่น้องไปใช้งานที่ต่างจังหวัด แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร โดยเฉพาะ Mini Bike อย่าง Honda MSX125SF ที่มีขนาดใกล้เคียงกับรถ Naked ระดับ Entry Class จะขนส่งทางไหนดี สำหรับสถานการณ์แบบนี้ ขอบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลแล้วครับ เพราะปัจจุบันนี้มีบริการส่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยรถไฟแล้ว ช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายพร้อม ๆ กับรถคู่ใจแน่นอน สะดวกขึ้นแบบนี้แล้วสบายใจกันได้เลย ส่วนจะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

บริการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย

            ปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีบริการในด้านขนส่งของต่าง ๆ ที่เรียกว่า สัมภาระ ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์เองก็ถูกจัดอยู่ในสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้นำไปกับขบวนรถโดยสาร และรถรวมทุกขบวน โดยจะมีการคิด ค่าสัมภาระ ในรูปแบบที่เรียกว่า “ค่าระวางรวม” โดยมีวิธีการคิดตามนี้เลยครับ

 

ค่าระวางรวม = ค่าระวาง* + ค่าธรรมเนียม + ค่าขนขึ้น + ค่าขนลง

 

            *ค่าระวาง คือ ค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า จะต้องชำระก่อนที่จะส่งสินค้า เงื่อนไขขึ้นอยู่กับการรถไฟกำหนด โดยจะคิดตามน้ำหนัก ซึ่งน้ำหนักที่ได้รับการยกเว้นค่าระวาง กรณีนำไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถรวม ขบวนรถพิเศษโดยสาร และขบวนรถดีเซลรางที่เดินนอกเหนือจากขบวนรถชานเมือง (ต่อ 1 ท่าน) ชั้นที่ 1 ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชั้นที่ 2 ไม่เกิน 40 กิโลกรัม ชั้นที่ 3 ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนสัมภาระที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกินที่อนุญาตไว้ ต้องเสียค่าระวาง และค่าธรรมเนียม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เรียกว่า การคิดค่าระวางสัมภาระ

อัตราค่าบริการของการขนส่งมอเตอร์ไซค์

            สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ สามารถนำไปกับขบวนรถโดยสาร โดยจะต้องเสียค่าระวาง ตามอัตราที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยแยกตาม cc เครื่องยนต์ ดังต่อไปนี้เลยครับ

  • รถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน 125cc

                        – ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท

  • รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเกิน 125cc

                        – ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

            และนอกจากนี้ การขนส่งก็จะมีรายละเอียดแยกไปตามประเภทของรถไฟได้อีก 2 ประเภท ดังนี้

  • กรณีนำไปกับขบวนรถธรรมดา และขบวนรถดีเซลรางอื่น ๆ

                        – น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (จำนวนกลุ่ม x 20)

                        – น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (5 x 20) + (จำนวนกลุ่มที่เกิน 100 กิโลกรัม x 3)

  • กรณีนำไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว และขบวนรถพิเศษโดยสาร

                        – น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (จำนวนกลุ่ม x 30)

                        – น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (5 x 30) + (จำนวนกลุ่มที่เกิน 100 กิโลกรัม x 40)

            *จำนวนกลุ่ม คือ น้ำหนักของสัมภาระ ซึ่งการรถไฟฯ แยกเป็นส่วน ๆ ละ 20 กิโลกรัม ต่อ 1 กลุ่ม เช่น 60 กิโลกรัม จะคิดเป็น 3 กลุ่ม

            จากการอัตราการคิดค่าบริการที่กล่าวมาข้างต้น หากต้องการนำรถมอเตอร์ไซค์ Honda MSX125SF ขนส่งไปนั้นจะเสียค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่ เราจะลองพามาคำนวณกันครับ เริ่มจากดูที่ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 125cc น้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ 104 กิโลกรัม แสดงว่าจะต้องเสียค่าระวางรวมขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 650 บาท คำนวณจาก (ค่าธรรมเนียม 400 บาท) + (ค่าขนขึ้น 80 บาท) + (ค่าขนลง 40 บาท) + (ค่าระวางรวมขั้นต่ำ ประมาณ 130 บาท มาจาก การคิดที่น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม = ค่าระวาง* + (5 x 20) + (1 x 30) นั่นเองครับ

            *เพิ่มเติมในส่วน ค่าระวาง ที่ชัดเจนนั้นจะมีเรทแจ้งราคาไว้สามารถดูได้ที่ห้องพัสดุ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และทางโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลข 1690

ขั้นตอนการใช้บริการขนส่งมอเตอร์ไซค์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

            มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับ นั่นก็คือการนำรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้บริการขนส่งกันแล้ว ซึ่งวิธีการนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยาก ดังนี้เลย

            1. นำรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการใช้บริการส่งไปที่สถานีรถไฟต้นทาง

            2. เตรียมเอกสาร ทะเบียนรถหรือสำเนาตัวจริง บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้ส่ง กรณีที่ผู้ส่งไม่ได้เป็นเจ้าของรถ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถพร้อมลายเซ็น และเอกสารการซื้อขายรถ

            3. ซื้อตั๋วรถไฟ (สำหรับรถมอเตอร์ไซค์) พร้อมเเจ้งเจ้าหน้าที่ที่ช่องขายตั๋วว่ามีสัมภาระเป็นรถมอเตอร์ไซค์

            4. ไปที่ห้องส่งพัสดุ พร้อมยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่

            5. แจ้งรายละเอียดปลายทางที่ต้องการขนส่งไป สำหรับการขนส่งไปกับรถไฟนั้นต้องมีผู้ติดตามไปพร้อมกับขบวนรถด้วย หรือในกรณีที่รถไฟขบวนนั้นเต็ม รถจะถูกส่งแยกอีกขบวน และให้ไปรอรับที่สถานีปลายทาง

            6. ชำระค่าบริการค่ายกขึ้น-ลงตามเรทราคาของขนาดรถมอเตอร์ไซค์ที่กำหนด

 

            เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการนำรถมอเตอร์ไซค์ขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางผ่านรถไฟ สะดวกและไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับ ถึงปลายทางก็สามารถรับรถมอเตอร์ไซค์ลูกรักไปขับเที่ยวได้เลย แต่ถ้ารถของคุณไม่ได้เดินทางไปในขบวนเดียวกัน ก็รอรับในขบวนถัดไปซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน นั่นเองครับ

หากใครสนใจรถรุ่นใดสามารถสอบถาม หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

Relate posts

เจาะลึก 5 จุดเด่น Honda Scoopy i ยืนหนึ่งในใจวัยรุ่น

กันยายน 12, 2020

เอ.พี. ฮอนด้า เปิดตัวและวางจำหน่าย Honda Scoopy i ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 20...

เจาะลึกเทคโนโลยี eSP+ ใน All New Forza350

กันยายน 9, 2020

เจาะลึกเทคโนโลยี eSP+ สุดล้ำที่ติดตั้งใน All New Forza350 เครื่องยนต์ eSP+ เท...

ณัฐ กรุ๊ป ได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19

มีนาคม 31, 2020

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ หนึ่งในบริษัทในเครือ ณัฐ กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ...