Safey & Trainning

พฤษภาคม 17, 2019

สุดยอดเทคโนโลยีใน CB150R

เทคโนโลยีในรถมอเตอร์ไซค์ CB150R      New CB150R ไม่ใช่แค่หล่อและแรง แต่ยังจัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งความทันสมัย ที่พ...

ธันวาคม 8, 2016

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย #2 ให้กับพนักงานบิ๊กซี สาขา นาดี

เสริมสร้างทักษะการขับขี่ ทั้งปฏิบัติ และทฤษฎี จากครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานบิ๊กซี ...โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง...

ธันวาคม 3, 2016

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานบิ๊กซี สาขา อุดรธานี

เสริมสร้างทักษะการขับขี่ ทั้งปฏิบัติ และทฤษฎี จากครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานบิ๊กซี ...โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง...

พฤศจิกายน 3, 2016

ณัฐ สังคมหัวแข็ง ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี 2559

ณัฐ มอเตอร์เซลล์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคมหัวแข็ง "ขี่เราใส่ ซ้อนเราใส่ ใครไม่ใส่ เราไม่ยอม!! "...

มิถุนายน 21, 2016

โครงการต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ชวนน้องๆ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร เป็นหนึ่งในสังคมหัวแข็ง เสริมสร้างทักษะการขับขี่ และปฏิวัติความคิด...